Vår Mission
399
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-399,stockholm-core-1.0.8,select-theme-ver-5.1.3,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Bli donator

Donera IT-utrustning för en bättre framtid för alla.

Hjälp till

Mission & Vision

Varje barn ska kunna idrotta och träna

Barn & ungdomar ska kunna delta i utvecklande fritidsaktiviteter. De ska kunna leka, spela, idrotta, utveckla sitt självförtroende och självkänsla samt lära sig att samarbeta med andra.

Natur och djur ska finnas kvar för att kunna upplevas av framtida generationer. IT4Kids Foundation hjälper till med detta med ett särskilt fokus på utsatta barn: barn som har mindre möjligheter att delta på grund av sin hemmiljö. IT4Kids vill ge dem det nödvändiga stödet på ett naturligt sätt. IT4Kids genererar medel för att realisera detta tillsammans med sina donatorer.

Mål

Stödja 10000 barn och skänka 500000 kr för att motverka CO2

Mål 2019 – 2020

IT4Kids vill med sina partners bidra till att 10000 barn får en bättre fritid och dessutom skänka 500000 kr för att motverka CO2 utsläppens effekter. För att uppnå detta behöver vi:

1. Få fler regelbundna donatorer bland Sveriges organisationer.

2. Samarbeta med återförsäljare av IT-hårdvara.

3. Hitta ambassadörer som driver våra frågor.

Finansiering

Målen ska nås genom att få tillräckliga donationer av IT-hårdvara, IT4Kids har inga fasta kostnader utöver bank, mjukvara och redovisning. Samtliga medarbetare arbetar ideellt med IT4Kids. 

Värderingar

Ge tillbaka, Förmedla, Sprid information, Skapa medvetenhet

De ansvariga och frivilliga i IT4Kids har enats kring vissa värderingar man vill förmedla med IT4Kids.

  • Ge tillbaka: hjälpa andra för att skapa ett bättre hållbart samhälle.
  • Förmedla: genom donationen av hårdvara skapar donatorn medel att stödja barnen och naturen, men även positiva miljöeffekter då den hårdvara som donerats kommer återanvändas.
  • Sprid information: vi tror att vi tillsammans kan göra stora förändringar och vill därför att ni ska ansluta er till vårt nätverk och hjälpa IT4Kids.
  • Skapa medvetenhet: vi ser det som vår uppgift att skapa medvetenhet om vad man kan åstadkomma med gammal IT-hårdvara.